İLKOKUL

İlkokulumuz bahçe içinde yerleştirilmiş tek katlı bir binadır. Çocuklarımız, teknolojinin bütün olanaklarıyla donatılmış sınıflarında üst düzey bir eğitim görmektedirler.

okulumuz geniş oyun sahalarımızla, spor tesislerimizle  öğrencilerimizin severek okumalarını sağlayacak her türlü  donanıma sahiptir.
Bizler Atatürkçü düşünce sisteminin  bizlere gösterdiği  ilkelerden ödün  vermeden çıktığımız  görüşü bu yolda, çocuklarımızı çağın ötesinde bir dünya görüşü ile  yetiştirmek  için çıktık bu eğitim yoluna.

Çocuk merkezli bir eğitimle, yalnızca akademik bir eğitim vermek değil amacımız. Özel İzmir Elit Okulları ailesi içinde yetişen çocuklarımızın yaşamda   donanımlı bir birey olarak yer almalarını sağlayacak sanat, spor, el becerileri, düşünce geliştirme yöntemleri, zorluklar karşısında yılmama ve mücadele etme gibi.

Onların kişilikli, demokratik, hak ve özgürlüklere saygılı bir insan olmalarını sağlayacak eğitimlerini de vermeyi amaçladık. Bu yolda amacımızı gerçekleştirmek için yılmadan çalışmaya söz veren bir kurumuz.

Bunun yanı sıra teknolojinin  bütün olanaklarından yararlanarak bilimsel çalışmalara ve gelişmelere  uzak olmayan akademisyen araştırmacılığına sahip birer birey olarak yetişmelerini sağlamaktır amacımız.

EĞİTSEL YAKLAŞIMIMIZ

 • Atatürkçü, çağdaş, demokratik ilkelere dayanır, 
 • Çocuk merkezlidir, 
 • Bireysel farklılıkları göz önünde bulundurur,
 • Bireysel ve sosyal farkındalıkları artırmaya yöneliktir, 
 • Sevgi, saygı, paylaşma, işbirliği ve yardımlaşma davranışlarını geliştirmeyi hedefler,
 • Bilim ve sanat temellidir.
 • Yaratıcılık ön plandadır,
 • Çocuklarda, ilgi, merak ve araştırma isteklerini artırmayı ve geliştirmeyi hedefler,
 • Aile katılımına olanak sağlar,
 • Çocuğun çok yönlü gelişimini esas alır,
 • Çocuğun özgürce deneyimler kazanabilmesine olanak tanıyan fırsatlar sunar.

EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ

Hedefimiz; Öğrencilerimizi Atatürk İlke ve Devrimleri doğrultusunda, demokratik ve laik değerleri benimseyip anlamalarını ve bunları yaşatmalarını sağlamaktadır.

 • Kendi Kültürünü tanıyan,
 • Etik değerleri özümseyen
 • Çok kültürlülüğe ve farklılıklara saygılı,
 • Yaratıcı becerilerin geliştirilmesini yaşantı zenginliği kabul edebilen,
 • Akademik-sosyal ve kültürel gelişmeleri paralel yürütebilen,
 • İlgi ve yeteneklerin desteklenmesini önemseyen bireyler yetiştirmektir.

Eğitim ve öğretimimizin; ana dil ve yabancı dili önemseyen bütünsel bir akademik yaklaşımla, alanında uzman – deneyimli – iletişimi güçlü bir eğitim – öğretim kadrosuyla yapılması esastır.

Oryantasyon, bir üst kuruma sınav hazırlığı, kurum kültürü eğitiminin düzenli yapılması; öğrencilerin ilgi, yetenek ve becerilerine dayalı ders dışı etkinliklerin gerçekleştirilmesi ise, yaşama hazırlanmasında çok önemsenir.

Yaparak – yaşayarak öğrendikleri yaşam hazırlıklarında “Köy Enstitüsü Ruhu” her konuda kendilerine yetebilecekleri bir yaşam tarzını önemseyen öğrencilerle; yapmanın, üretmenin, başarmanın mutluluğunu tadarak gelişen ve güçlenen bir kuşağın yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

“Köy Enstitüsü Ruhu” derken, “Yaşam Becerileri eğitimi”ni almış, selamlaşmayı, toplum içinde nasıl davranılacağını bilen, kısacası görgü kurallarını önemseyen kişilerin yetiştirilmesi düşünülmektedir.

Kültür dersleri yanında; bilimsel çalışmaların, tarım sanat çalışmalarının da önemi bilinmektedir.

Çevreye ve doğaya saygılı, bunların yaşamındaki önemini öğrenen ve yaşamını bu değerlere göre şekillendirebilen öğrenciler yetiştirmek istiyoruz.

Bu öğrenciler ki, zorunlu durumlarda ihtiyaçlarını kendi başlarına giderebilsinler.

Bu nedenle onlar küçük yaşlarda; düğme dikmeyi, gömlek ütülemeyi, makarna pişirmeyi, salata, kurabiye, tatlı yapmayı öğrenirken, tarhana zeytinyağı vs. yapımını da çevre gezileriyle görüp öğrenebilsinler.

Onlar ki, kendilerine ayrılan alanlara sebze, meyve, çiçek dikebilmeli, bakım bilinciyle de sorumluluk almayı öğrenerek, yaşamlarındaki olumlu etkileri de hissedebilmelidirler.

Hayvanları tanımalı, sevmeli, korumalı, yaşamımızdaki yerlerini de öğrenerek, bilinçli ve dengeli beslenmeyi öğrenebilmelidirler.

Kısacası; doğaya, çevreye saygılı ve onunla iç içe yaşamanın değerini anlamalı ve bu değerlerin geleceğimiz, var olmamız için ne denli önemli olduğunu fark edip, çevresine yaymayı da bir görev saymalı, ilke edinmelidirler.

Sanatsal çalışmalara ilgi duymalı ve yeteneğine göre yönlendirilmeli; hobileri olmalı, atölye çalışmalarında görev alabilmeli ve sporun yaşamımızdaki önemini de bilerek spor yapmayı bir yaşam biçimi haline getirebilmelidirler.

Eğitim ve Öğretimimizde;

1 – 2 – 3. Sınıflarda tüm dersler, sınıf öğretmenlerince yürütülürken; Yabancı Dil (İngilizce), 2.Yabancı Dil (Almanca), Müzik ve Görsel Sanatlar dersi, branşında uzman öğretmenler tarafından; oyun ve fiziki etkinlikler – Serbest Etkinlik Dersleri kapsamında; Beden Eğitimi, Halk Oyunu – Dans Rond, Satranç, Tiyatro-Drama, Zeka Oyunları gibi çalışmalar ise sınıf öğretmenlerinin denetiminde, uzman öğretmenler tarafından yürütülür.

4.sınıflarda Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler Dersleri; sınıf öğretmenlerine ek olarak branş öğretmenleri tarafından desteklenirken, diğer dersler ise branş öğretmenleriyle iş birliği yapılarak verilir.

Bu sınıflarda; bilimsel ve sosyal prıjeler ve ders dışı etkinliklerle;

 • Fiziksel ve sosyal çevrelere duyarlılıkların geliştirilmesi,
 • Haklarını ve sorumluluklarını bilmelerinin sağlanması,
 • Yaratıcılıklarını, akıl yürütme, problem çözme, ilişkilendirme becerilerini geliştirmelerinin gerçekleştirilmesi,
 • Eğitsel oyunlar; Spor, Drama, Satranç, Zeka Oyunları, halk Oyunları, Dans gibi etkinliklerle bedensel ve ruhsal gelişimlerinin sağlanması ve özgüvenlerinin güçlendirilmesi,
 • Proje çalışmaları, yakın – uzak çevre gezileriyle ise, bilimsel çalışmalara değer verip önemsemeleri hedeflenir.

Öğrencilerin; akademik gelişimleri sürekli olarak takip edilip, ek çalışmalarla da gelişimlerine destek verilir.

Bu çalışmalar; ürün dosyalarının oluşturulması, ara karne ve portfolyo sunumları şeklinde veliyle paylaşılır.

Hedefimiz; doğru kurallar ve etkili yöntemlerle:

 • Kendini yazılı ve sözlü ifade edebilen,
 • Okuyan, dinlemesini bilen,
 • Matematiksel düşünebilen,
 • Gözlem yapıp araştırabilen,
 • Canlılara, doğaya, çevreye, hayvanlara, dünyaya, evrene, gökyüzüne,…ilgi duyan,
 • Toprakla uğraşmanın önemini kavrayan; doğru ve doğal beslenmenin önemini benimseyebilen,
 • Sosyal olayları, akıl süzgecinden geçirerek kullanabilen öğrenciler yetiştirmektir.

Sene başında her öğrenciye bir proje konusu verilir. Sene sonunda bunu sunmaları, sergilemeleri istenir ve ROJE GÜNLERİ – BİLİM ŞENLİĞİ – düzenlenir.

Hafta içi – hafta sonu ek çalışmalarla da eğitim-öğretimde, geliştirme-pekiştirme çalışmaları yapılır.

“Yaz Kampı Çalışmaları”yla da öğrencilerimizin hem akademik çalışmaları güçlendirilir hem de sosyal-kültürel-sportif ve bilimsel çalışmalarını güçlendirmelerine fırsat verilir.

YAZ KAMPI ÇALIŞMALARI

 • İngilizce
 • Okuma-Anlama, kavrama, okuma alışkanlığını kazandırma çalışmaları
 • Temel Jimnastik ve Sportif Oyunlar
 • Yüzme
 • Dans
 • Halk Oyunları
 • Futbol
 • Basketbol
 • Voleybol
 • Badminton
 • Tenis
 • Masa Tenisi
 • Zeka Oyunları
 • Satranç
 • Görsel Sanatlar
 • El Sanatları
 • Müzik (Piyano, Gitar, Keman, Vurmalı Enstrumanlar)
 • Proje Çalışmaları

 

YABANCI DİL EĞİTİMİ
Yabancı dil eğitimine anadili eğitimi kadar önem verilmektedir. Globalleşme, ülkeleri, kültürleri, insanları her geçen gün daha da birbirine yaklaştırmakta ve bir dünya insanı olabilmek için daha çok dil bilmek gerekmektedir. Farklı kültürlerle doğru iletişimi kurabilmek, dil bilmeyi gerektirmektedir. Bunun farkında olan okulumuz İngilizceyi anasınıfından başlayarak 9 yıl boyunca interaktif metotla, konuşarak ve yaşayarak öğretmektedir. Dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin gerçekleşmesinde görsel, işitsel her tür teknolojik olanaklardan yararlanılmaktadır. 

Tüm kitaplarımız Avrupa Ortak Dil Birliği (CEF) standartlarına uygun seçilmiş olup ardışık konular takip edilmektedir. İngilizce Bölümü dinleme, konuşma, okuma, yazma ve eleştirel düşünme becerileri kazandırmaya yönelik bir programla, öğrencilerinin en iyi şekilde İngilizce öğrenmelerini amaçlar. Bağımsız bireyler olarak yetiştirmeyi amaçladığımız öğrencilerimizin özsaygı ve özgüvenlerini geliştirmeleri üzerinde de önemle durulur. Düşünce alışverişi içinde bulunmak, öğrenmek ve öğrenmeyle ilgili problemleri tartışabilmek için öğrencilere kendilerini güven içinde hissedebilecekleri bir ortam yaratılır.
 

İngilizce eğitimi dışında, öğrencilerimize 4. Sınıfta, ikinci yabancı dil olarak Almanca dersi verilmektedir. Ek dil olarak verilen 5 yıllık Almanca eğitimi, lise döneminde de öğrencilerimizin zorluk çekmedikleri ikinci bir yabancı dil olarak kazandırılmış olunur.