Okul Aile Birliği

Okul Aile Birliğim, veli ile okul yönetimi arasındaki bütünleştirici köprü görevi üstlenen, okulumuzun amaç ve hedefleri doğrultusunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine katkı sağlayacak projeler üreten, spor ve geliştirme politikalarının oluşumuna katkı veren, sosyal ve kültürel etkinliklerin planlanması ve dayanışması için çaba gösteren, okul yönetimi ile iş birliği yaparak imkanları yeterli olmayan öğrencilere maddi ve manevi destek sağlayarak, aynı amaçla kardeş okullara da katkıda bulunmayı hedefleyen görev ve çalışma esasları yönetmelikle düzenlenmiş olan bir kurumdur. Okul Aile Birliğimiz okulumuzun felsefesi, misyonu ve vizyonuna uygun olarak çalışır. Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu, her eğitim yılı başında yapılan seçim sonucunda belirlenir ve bir yıl süre ile görev yapar. Yönetim kurulumuz üyeleri ile birlikte okul yönetiminin düzenli toplantılar yapılarak işbirliği sağlanır.