ORTAOKUL

Ortaokulumuzda sınıflarımız tek katta yerleşmiş olup; sınıflarımız  20  kişiden oluşan akıllı tahtalar ve teknolojik araçlarla donatılmıştır. Çocuklarımızın kitap defter yükü taşımamaları için sınıflarımızda onlara kolaylık sağlayacak dolaplarımız mevcuttur. Geniş  bahçemizle, spor olanaklarımızla, sanat etkinliklerimizle öğrencilerimize hizmet etmekteyiz. Çift yabancı dil eğitimi vermekteyiz.

 Rehberlik hizmetlerinde deneyimli rehberlik öğretmeni ve çocuklarımızın ergenlik sorunlarını, sınav stresi sorunlarını birebir çözen rehberlik servisimiz vardır. Cumartesi kurslarımızda ise akademik çalışmaları, TEOG sınavı hazırlıkları yanında sanatsal, kültürel, sportif çalışmalar da yapılmaktadır.

EĞİTSEL YAKLAŞIMIMIZ

 • Atatürkçü, çağdaş, demokratik ilkelere dayanır,
 • Çocuk merkezlidir,
 • Bireysel farklılıkları göz önünde bulundurur,
 • Bireysel ve sosyal farkındalıkları artırmaya yöneliktir,
 • Sevgi, saygı, paylaşma, işbirliği ve yardımlaşma davranışlarını geliştirmeyi hedefler,
 • Bilim ve sanat temellidir.
 • Yaratıcılık ön plandadır,
 • Çocuklarda, ilgi, merak ve araştırma isteklerini artırmayı ve geliştirmeyi hedefler,
 • Aile katılımına olanak sağlar,
 • Çocuğun çok yönlü gelişimini esas alır,
 • Çocuğun özgürce deneyimler kazanabilmesine olanak tanıyan fırsatlar sunar.

 

EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ

Hedefimiz; Öğrencilerimizi Atatürk İlke ve Devrimleri doğrultusunda, demokratik ve laik değerleri benimseyip anlamalarını ve bunları yaşatmalarını sağlamaktadır.

 • Kendi Kültürünü tanıyan,
 • Etik değerleri özümseyen
 • Çok kültürlülüğe ve farklılıklara saygılı,
 • Yaratıcı becerilerin geliştirilmesini yaşantı zenginliği kabul edebilen,
 • Akademik-sosyal ve kültürel gelişmeleri paralel yürütebilen,
 • İlgi ve yeteneklerin desteklenmesini önemseyen bireyler yetiştirmektir.

Eğitim ve öğretimimizin; ana dil ve yabancı dili önemseyen bütünsel bir akademik yaklaşımla, alanında uzman – deneyimli – iletişimi güçlü bir eğitim – öğretim kadrosuyla yapılması esastır.

Oryantasyon, bir üst kuruma sınav hazırlığı, kurum kültürü eğitiminin düzenli yapılması; öğrencilerin ilgi, yetenek ve becerilerine dayalı ders dışı etkinliklerin gerçekleştirilmesi ise, yaşama hazırlanmasında çok önemsenir.

Yaparak – yaşayarak öğrendikleri yaşam hazırlıklarında “Köy Enstitüsü Ruhu” her konuda kendilerine yetebilecekleri bir yaşam tarzını önemseyen öğrencilerle; yapmanın, üretmenin, başarmanın mutluluğunu tadarak gelişen ve güçlenen bir kuşağın yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

“Köy Enstitüsü Ruhu” derken, “Yaşam Becerileri eğitimi”ni almış, selamlaşmayı, toplum içinde nasıl davranılacağını bilen, kısacası görgü kurallarını önemseyen kişilerin yetiştirilmesi düşünülmektedir.

Kültür dersleri yanında; bilimsel çalışmaların, tarım sanat çalışmalarının da önemi bilinmektedir.

Çevreye ve doğaya saygılı, bunların yaşamındaki önemini öğrenen ve yaşamını bu değerlere göre şekillendirebilen öğrenciler yetiştirmek istiyoruz.

Bu öğrenciler ki, zorunlu durumlarda ihtiyaçlarını kendi başlarına giderebilsinler.

Bu nedenle onlar küçük yaşlarda; düğme dikmeyi, gömlek ütülemeyi, makarna pişirmeyi, salata, kurabiye, tatlı yapmayı öğrenirken, tarhana zeytinyağı vs. yapımını da çevre gezileriyle görüp öğrenebilsinler.

Onlar ki, kendilerine ayrılan alanlara sebze, meyve, çiçek dikebilmeli, bakım bilinciyle de sorumluluk almayı öğrenerek, yaşamlarındaki olumlu etkileri de hissedebilmelidirler.

Hayvanları tanımalı, sevmeli, korumalı, yaşamımızdaki yerlerini de öğrenerek, bilinçli ve dengeli beslenmeyi öğrenebilmelidirler.

Kısacası; doğaya, çevreye saygılı ve onunla iç içe yaşamanın değerini anlamalı ve bu değerlerin geleceğimiz, var olmamız için ne denli önemli olduğunu fark edip, çevresine yaymayı da bir görev saymalı, ilke edinmelidirler.

Sanatsal çalışmalara ilgi duymalı ve yeteneğine göre yönlendirilmeli; hobileri olmalı, atölye çalışmalarında görev alabilmeli ve sporun yaşamımızdaki önemini de bilerek spor yapmayı bir yaşam biçimi haline getirebilmelidirler.

Eğitim ve Öğretimimiz;

Ortaokulda da güçlü bir eğitim kadrosuyla, yapılan akademik çalışmalarda, öğrencilere ilgi, yetenek, beceri ve kapasiteleri doğrultusunda bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif çalışmaları da içeren bir eğitim verilmektedir. 

Verilen bu eğitimle de onların gelecekte ilgi duyup, severek çalışıp başarabilecekleri bir mesleğin ilk adımlarını sağlıklı atabilmeleri ve bugünün, yarının hep mutlu çocukları, kişileri olabilmeleri hedeflenmektedir.

Öğrencilerin akademik ve sınav başarılarının arttırılması, TEOG sınavlarına sağlıklı hazırlanabilmeleri amacıyla da etüd çalışmaları, ek çalışmalar ve birebir çalışmalarda yapılmaktadır. Tüm çalışmalarda öğrencilere rehberlik servisimiz tarafından kişiye özel çalışma programları hazırlanmakta olup verilen seminer ve eğitimlerle de öğrencilerin beden ve ruh sağlıklarının korunması ve bu süreci sağlıklı atlatmaları amaçlanmaktadır. Eğitim öğretim kadromuza ve velilerimize verilen seminerler de bu sürece destek olmaktadır.
 

YABANCI DİL EĞİTİMİ

     
Yabancı dil eğitimine anadili eğitimi kadar önem verilmektedir. Globalleşme, ülkeleri, kültürleri, insanları her geçen gün daha da birbirine yaklaştırmakta ve bir dünya insanı olabilmek için daha çok dil bilmek gerekmektedir. Farklı kültürlerle doğru iletişimi kurabilmek, dil bilmeyi gerektirmektedir. Bunun farkında olan okulumuz İngilizceyi anasınıfından başlayarak 9 yıl boyunca interaktif metotla, konuşarak ve yaşayarak öğretmektedir. Dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin gerçekleşmesinde görsel, işitsel her tür teknolojik olanaklardan yararlanılmaktadır. 

Tüm kitaplarımız Avrupa Ortak Dil Birliği (CEF) standartlarına uygun seçilmiş olup ardışık konular takip edilmektedir. İngilizce Bölümü dinleme, konuşma, okuma, yazma ve eleştirel düşünme becerileri kazandırmaya yönelik bir programla, öğrencilerinin en iyi şekilde İngilizce öğrenmelerini amaçlar. Bağımsız bireyler olarak yetiştirmeyi amaçladığımız öğrencilerimizin özsaygı ve özgüvenlerini geliştirmeleri üzerinde de önemle durulur. Düşünce alışverişi içinde bulunmak, öğrenmek ve öğrenmeyle ilgili problemleri tartışabilmek için öğrencilere kendilerini güven içinde hissedebilecekleri bir ortam yaratılır.

İngilizce eğitimi dışında, öğrencilerimize 4. Sınıfta, ikinci yabancı dil olarak Almanca dersi verilmektedir. Ek dil olarak verilen 5 yıllık Almanca eğitimi, lise döneminde de öğrencilerimizin zorluk çekmedikleri ikinci bir yabancı dil olarak kazandırılmış olunur.