Psikolojik Danışmanlık

Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Birimimiz, okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak karşılaştıkları güçlükleri, sorun haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmayı ve kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Çalışmalarımız, gizlilik, gönüllülük, süreklilik, kişi haklarına saygı, bireyin değerliliği, bireyin özerkliği, ilgili kişilerle işbirliği ilkelerine dayanmaktadır.
 PDR Birimi bu ilkeler doğrultusunda; çağdaş rehberlik modellerinden yararlanmakta, okulumuzun ve toplumun gereksinimlerine göre çalışmalarını planlamakta, öğrenci merkezli bir yaklaşım içinde en iyi hizmete ulaşmayı hedeflemektedir.
 PDR Birimi, oryantasyon çalışmaları, öğrenci tanıma çalışmaları, mesleki rehberlik çalışmaları, psikolojik danışma ve koruyucu bilgilendirme çalışmaları gibi alanlarda hizmet vermektedir. Öğrencilerimizin, mesleki yönelmelerini yaparken isabetli, sağlıklı kararlar vermeleri için profesyonel hizmet sunan birimimiz, aynı zamanda bireysel görüşme ile de öğrencilerin kişilik özellikleri, beklentileri, sosyal yapıları ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda alternatifler üzerinde düşünmesini sağlayarak en doğru tercihi yapmalarına yardımcı olmaktadır.
 PDR uzmanlarımız, öğrenciler hakkında doğru değerlendirmeler yapabilmek ve okul ile ev arasındaki uygulamaların tutarlılığını sağlayabilmek amacıyla ebeveyn görüşmeleri de yapmaktadırlar. Velilerimizin veya okulun öngördüğü bu görüşmelerin, PDR Birimi’nden randevu alınarak gerçekleştirilmesi işleyişin aksamaması açısından önem taşımaktadır.